Miehistön työnjako

Miehistön tehtävät 

Purjehduskursseilla tai matkapurjehduksilla jokaisen tulee pyrkiä itse huolehtimaan, että pääsevät toimimaan kaikissa tehtävissä. Näitä tehtäviä ovat veneen ohjaaminen, purjeiden nostot, laskut, eri tehtävät lähdössä ja rantautumisessa sekä ankkuroinnissa. Näin viikko on monellakin tapaa mielenkiintoisempi. 

Hyttikohtainen työlista voi helpottaa rutiinitöiden jakamista. Esimerkiksi vuoropäivinä yksi hytti hoitaa aamiaiset ja ajonaikaisen lounaan, toinen hytti siivoukset, kolmas kansityöt. Toki meillä itse kullakin on omia erityisosaamisia, joista voi koko miehistö iloita vaikkapa taitavan kotikokin päivittäisinä herkkuina. Ja joku taas sanoo suoraan, että on valmis tiskaamaan, vaikka joka päivä, jos ei tarvitse näyttää muita keittiötaitoja. Yleensä näistä arkisista rutiineista selvitään ilman isompia ihmettelyjä. 

Försti tai päiväkippari 

Veneen päällikön lisäksi voidaan nimetä koko matkan aikainen varakippari, försti tai päivittäin vaihtuva päiväkippari. Försti huolehtii kipparin kanssa veneen päivittäiset operoinnit. Kippari huolehtii reittisuunnittelusta ja kertoo miehistölle ennen matkaa kokonaissuunnitelman sekä päivittäiset reitit. Flotillapurjehduksilla kippari osallistuu yksin tai förstin kanssa myös aamun kipparikokouksiin. 

Lokikirja 

Lokikirja on mukava muisto matkasta. Kippari huolehtii yhdessä förstin kanssa, että kaikki tarvittavat tapahtumat tulevat kirjatuksi lokikirjaan. Monet kirjaavat myös itse matkan eri vaiheita ja julkaisevat näitä tarinoita blogisivuillaan (ks. myös OnSail www-sivut).