Vaadittavat asiakirjat ja taidot

Omatoimisilla purjehduksilla edellytetään kokemusta ja purjehdustaitoja.

TODISTUS PURJEHDUSTAIDOISTA
Liikenteen turvallisuusvirasto (TraFi) myöntämä Kansainvälinen huviveneenkuljettajankirja on virallinen todistus purjehduskokemuksesta. Mikäli lupakirjaa ei ole, voi asiakas todistaa purjehduskokemuksensa jollain muulla todistuksella, esimerkiksi oman pursiseuransa kommodorin allekirjoittamalla englanninkielisellä todistuksella. Kreikan ja Turkin varustamot hyväksyvät kommodorin todistuksen osoittamaan, että kapteenilla on tarvittavat tiedot ja taidot huviveneen kuljetukseen avomerellä.

VAADITTAVAT TODISTUKSET VENEEN KAPTEENILTA JA MIEHISTÖLTÄ
Kreikka: Todistus purjehdustaidosta 2 venekunnan jäseneltä.
Turkki: Todistus purjehdustaidosta 1 venekunnan jäseneltä. 
Kroatia: Kansainvälinen huviveneen kuljettajan pätevyyskirja 1 venekunnan jäseneltä. Lisäksi VHF tdistus yhdeltä veneen miehistön jäseneltä.
Purjehdustodistusten kopiot tulee lähettää OnSailiin viimeistään 3 viikkoa ennen matkaa. Alkuperäiset todistukset tulee ottaa mukaan matkalle.
Huom. Kreikan vesialueella ankkurointi turkkilaisella veneellä on kielletty. Vastaavasti kreikkalaisella veneellä ei saa ankkuroida Turkin alueella eikä kroatialaisella veneellä Albaniassa, Italiassa eikä Montenegrossa.

MIEHISTÖLUETTELO (CREWLIST)
Viimeistään 3 viikkoa ennen matkaa venekunta kokoaa miehistöstä seuraavat tiedot ja lähettää ne OnSailiin:
- nimi
- syntymäaika 
- voimassa olevan passin numero tai henkilökortin numero
- kansallisuus.
Yksittäiset matkapurjehduksille tai purjehduskursseille osallistuvat henkilöt toimittavat vain omat yllä luetellut miehistöluettelossa tarvittavat henkilötietonsa.

MIEHISTÖLUETTELOPOHJA